AVL-LR-2

De kracht van Planten | Groen & Zorg

Amsterdam, 17 mei 2024 – Groen is meer dan mooi! Tientallen wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven de kracht van planten: het levert een belangrijke bijdrage aan klimaatvraagstukken, biodiversiteit, stressreductie, gezondheid, leer- en werkprestaties.1 Het zijn allemaal actuele onderwerpen waarin groen kan bijdragen in het oplossen of verlichten van problemen.

De Ronald Moerings Foundation (RMF) en Royal Lemkes slaan de handen ineen om een groene oase te realiseren in en rondom het Antoni van Leeuwenhoek (AvL), hét in kanker gespecialiseerde ziekenhuis en onderzoeksinstituut in Amsterdam. Samen zetten we ons in voor de vergroening van de centrale hal en buitentuinen. Dit project belooft niet alleen een prachtige oase te creëren, maar ook hoop en vertrouwen te brengen aan degenen die het het meest nodig hebben.

Groen in de zorgomgeving biedt voordelen in relatie tot het herstel en welbevinden van patiënten en bezoekers. In de centrale hal en buitentuinen komen mensen samen, wachten ze op behandelingen en vinden ze momenten van rust en herstel. Tevens zijn het ontmoetingsplaatsen voor medische professionals, onderzoekers en het ziekenhuispersoneel.

Rondom 18 mei, Wereld Plantendag, vragen we met dit initiatief extra aandacht voor de kracht van planten en de wetenschappelijke onderbouwing hiervan.

Royal Lemkes en de Ronald Moerings Foundation gaan een meerjarige samenwerking met het AvL aan. Als symbolische start van deze samenwerking zijn alle ontvangstbalies binnen het AvL voorzien van orchideeën van Opti-flor, die zichzelf van water voorzien via Aquo-easy orchid watering, en de buitentuinen met lavendel van Van der Salm.

De voortgang van de complete vergroening kan worden gevolgd via onze social media kanalen.
Laten we als ketenpartners samenwerken aan een groenere en gezondere toekomst.

Namens Royal Lemkes, Ronald Moerings Foundation en Antoni van Leeuwenhoek,
Huib Kranendonk, Ekko Vermeulen, Jacqueline Stouthard

1. De Groene Stad. (2023, November 17). De Groene Stad – De Groene Stad. https://degroenestad.nl/